+38162 106 43 32 office@dezin.rs

Deratizacija

Deratizacija je skup različitih mera koje se preduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodara ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja populacije štetnih glodara koji su prirodni rezervoari i prenosioci uzročnika zaraznih bolesti ili rezervoari zaraze. 

Deratizacija podrazumeva i sve mere koje se preduzimaju radi sprečavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodara na površinama, u prostoru ili objektima. To u praksi najčešće obuhvata uništavanje miševa i pacova koji spadaju u grupu opasnih štetočina. Oni nanose veliku materijalnu štetu gde god da se pojave.

Mehaničke mere deratizacije podrazumievaju pravovremeno uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodara, premeštanje zaliha, uklanjanje mogućih staništa, ugradnju prepreka (mreže), upotrebu zamki (živolovki ili mrtvolovki), lepljivih kutija sa ili bez atraktanata.
Fizikalne mere deratizacije podrazumevaju postupke upotrebe ultrazvuka s ciljem sprečavanja ulaženja i zadržavanja štetnih glodara.
Hemijske mere deratizacije podrazumevaju upotrebu rodenticida, odnosno izlaganje zatrovanih mamaca s antikoagulantima I. i II. generacije ili plinova s ciljem smanjenja ukupnog broja populacije štetnih glodara ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja populacije štetnih glodara.

Preventivna deratizacija odnosi na sve one postupke koje sprovodimo u clju sprečavanja pojave glodara (miševa i pacova). Ove mere podrazumevaju pre svega održavanje čistoće i obezbedjivanje odgovarajućih higijenskih uslova u objektima za skladištenje hrane, pravilno rukovanje hranom, smećem i svim onim materijalima koji mogu biti interesantni za miševe.

Kurativne mere deratizacije se obavezno sprovode u saradnji sa stručnim licima-profesionalcima koji će na odgovoran i potpuno bezbedan način izvršiti proces deratizacije. Kurativne metode deratizacije podrazumevaju primenjivanje mehaničkih, fizičkih, hemijskih i bioloških mera. 

Bolesti koje prenose glodari su brojne. Pomenućemo samo neke od njih kao što su tularemija, besnilo, “kju” groznica, leptospiroza, tuberkuloza, tifus, slinavka i šap, salmoneloza i mnoge druge. Ekonomska šteta koju glodari prouzrokuju stanovništvu na svetskom nivou procenjuje se na više milijardi dolara što je neverovatna cifra i govori nam da ovaj problem moramo shvatiti ozbiljno.

Ono što moramo imati u vidu je da se glodari vrlo brzo razmnožavaju. Lako se prilagodjavaju raznim životnim staništima i uslovima tako da ih ima gotovo svuda; u kanalizacionim cevima, na smetlištima sa kojih donose zarazu i unose je u vaš dom odnosno poslovni prostor. Prostor u kome se pojave glodari postaje vrlo brzo kontaminiran njihovim fecesom i urinom. Hrana u magacinima koji su infestirani glodarima se kontaminira na ovakav način i postaje neupotrebljiva.

Vaše zadovoljstvo našim uslugama jeste suština svih naših aktivnosti. U tome smislu uspostavljen je sistem upravljanja kvalitetom sredstava i procesima za deratizaciju. Sistem je uspostavljen tako da mi koji smo zaposleni u agenciji DezIn razumemo zaheve kako bi svojim kupcima osigurali visok i konstantan kvaliet usluge.

Niš je grad koji vrtoglavo raste, a uporedo sa povećanjem broja stanovnika, raste i broj neželjenih gostiju domova, firmi i drugih prostora.
Pacovi i miševi su česti stanovnici starih zgrada koje su izgrađene još pre ratova. Takođe su česti posetioci magacina firmi, ali i gosti bolnica, škola i vrtića, gde im nikako nije mesto.
Glodari se veoma brzo razmnožavaju, tako da će za tili čas njihov broj biti ogroman. Tada na scenu stupa naš tim, koji se već godinama uspešno bavi poslovima deratizacije u Nišu i na čitavoj teritoriji jugo-istočne Srbije.

U procesu deratizacije primenjujemo najsavremenije preparate dostupne na tržištu. Važno je napomenuti da su ti preparati bezbedni za ljude, kućne ljubimce i biljke u vašem životnom prostoru. Primenjujemo najbolje mere zaštite, posedujemo sve važeće sertifikate tako da sa nama možete biti sigurni da će Vaš prostor nakon našeg odlaska biti bezbedan i neškodljiv.

Naša uigrana ekipa profesionalaca je vrlo temeljna i detaljna i svakom problemu pristupa maksimalno ozbiljno. Svaki prostor u kome želite da uradimo deratizaciju najpre pregledamo, zatim procenimo rizike i opšte stanje objekta i u skladu sa tim naš stručni deratizacioni tim predlaže najefikasniji i u Vašem slučaju najbolji metod za deratizaciju.

Rukovanje hemijskim sredstvima i njihova upotreba je strogo kontrolisana od strane našeg stručnog osoblja. Ukoliko se čvrsti rodenticidi postavljaju u prostorijama gde borave ljudi, životinje ili se čuva hrana oni moraju biti u posebnim deratizacijskim kutijama. Medjutim, ukoliko u datoj prostoriji borave deca onda otvrovi moraju biti skriveni i na teško dostupnim mestima. Ako je potrebno uraditi deratizaciju u prostorijama gde se priprema ili skladišti hrana onda “mamci” moraju biti na mestima gde nikako neće doći u kontakt sa hranom.

Kao što se može zaključiti, mere deratizacije sprovodimo vrlo ozbiljno i odgovorno. Sa nama ne morate brinuti o mogučim negativnim uticajima na Vas, vašu porodicu i okolinu. Svaki naš korak je unapred isplaniran kako bi deratizacija, iako se obavlja u vašem domu, za Vas bila potpuno bezbedna!

Mi smo služba za deratizaciju koja svakodnevno obavlja dertizaciju stanova, kuća, dvorišta, ali i poslovnih prostora, proizvodnih pogona, firmi, magacina. Takođe sarađujemo i sa školama, obdaništima, bolnicama, Domovima zdravlja i ostalim institucijama kojima usluga deratizacija može biti potrebna.

Naše radno vreme potpuno je prilagođeno svim Vašim zahtevima. To znači da možemo krenuti u akciju bilo kog dana u godini, bez obzira na praznike i neradne dane. Radimo na celoj teritoriji Beograda i Srbije. Samo nas pozovite i tu smo.

Vaša čistija i bezbednija okolina je naša misija!

Tu smo za vas 24/7. Kontaktirajte nas već danas.

+381 62 106 43 32

office@dezin.rs

Džervinska 21, 19350 Knjaževac